Reference

Dlouholetá zkušenost v oboru, rozmanité portfolio služeb a konzistentní koncepce rozvoje nás posunuly ke spolupráci na zakázkách, které jsou nejen důkazem kvalitní práce, ale především potvrzením, že námi implementované systémy poskytují klientům spolehlivé a reálné řešení v souladu s jejich požadavky.

Úspěšné zakázky

Implementace spisové služby

V roce 2008 byla úspěšně dokončena implementace systému spisové služby e-spis od společnosti ICZ, který se tak stal součástí nově budovaného uceleného informačního systému pokrývajícího všechny potřeby Magistrátu města Hradce Králové. V kontextu celého řešení zajišťuje e-spis průkazné a jednoduché vedení spisové služby v souladu s platnou legislativou a postihuje celý životní cyklus dokumentů od jejich vzniku až po vyřazení v rámci skartačního řízení.

Více »


Rychlé vyhledávání