O firmě

Společnost ICZ a.s. byla vytvořena roku 1997 spojením předních IT firem v České a Slovenské republice. Ty na trhu působily vesměs od počátku devadesátých let a již tehdy hrály v oboru významnou roli. Propojením s dalšími subjekty vznikl v průběhu následujících let koncern - skupina ICZ. V rámci střední Evropy dnes patří ICZ a.s. i další společnosti sdružené do skupiny ICZ mezi významné dodavatele aplikačního programového vybavení, návrhu a implementace infrastruktury a řešení bezpečnosti informačních systémů. Oblast zájmu se postupně rozšířila směrem na Ukrajinu, Ázerbájdžán a Kazachstán; v poslední době též na Střední východ a Afriku.
Dnes rozvíjí skupina ICZ portfolio svých produktů a služeb v rámci celého oboru informačních a komunikačních technologií. Veškeré služby včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací jsou zákazníkům poskytovány na bázi širokého spektra platforem a technologií.

Práce společností skupiny ICZ je postavena na budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Hlavním cílem je vždy vyjít vstříc požadavkům zákazníka a být tak více než pouhým dodavatelem technologií. Při návrhu řešení je klíčem důkladné pochopení potřeby zákazníka a porozumění jeho vnitřním procesům, cílem pak zvýšit efektivitu zákazníkova podnikání.

Řešení, která skupina ICZ svým zákazníkům poskytuje, sahají od analýz a konzultací přes klasické dodávky informačních systémů až po kompletní převzetí sítě včetně vnitropodnikového systému na bázi svěřené správy. Obsahově pokrývají oblasti aplikačního programového vybavení, systémové integrace, bezpečnosti, komunikace, infrastruktury a správy dokumentů.

Produkty a služby společnost poskytuje pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, energetiky, dopravy, obrany, financí, výroby a logistiky.

Vysoký standard služeb klade výjimečné nároky na špičkovou kvalitu. ICZ a.s. je certifikována dle norem ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 14001:2004, ISO 20000-1:2011, ISO 27001:2005 a ČOS 051622 (AQAP 2110). 

Vzhledem k tomu, že ICZ a.s. klade mimořádný důraz na hledisko bezpečnosti implementovaných systémů, je prověřena Národním bezpečnostním úřadem pro styk s utajovanými informacemi do stupně utajení „Důvěrné“ a je držitelem bezpečnostní certifikace "NATO Důvěrné". V rámci zdrojů svých dceřiných společností – členů skupiny ICZ - disponuje pak prověřením NBÚ až do stupně utajení „Přísně tajné“, popř. certifikací "NATO Tajné". Přirozeným požadavkem pro zajištění všestranně precizní dodávky je nezbytnost spolupráce s partnery - světovými dodavateli špičkových HW i SW platforem. Z důvodu zaručení nejvyšší potřebné odbornosti, příslušné kvalifikace i kvality udržují společnosti skupiny ICZ s klíčovými výrobci zmíněných systémů v závislosti na svém zaměření profesionální certifikovaná partnerství.

Vize:

S využitím svých zkušeností, úspěchů a know-how usilujeme o organickou a akviziční expanzi za hranice ČR a postavení významného dodavatele na ICT trhu v regionu střední a východní Evropy.

Mise:

Poskytujeme komplexní IT řešení a služby se zaměřením na korporátní zákazníky napříč nejrůznějšími obory. Pokrýváme široké spektrum oblastí od vývoje a implementace infrastruktury a podnikových aplikací až po poradenství a svěřenou správu s mimořádným důrazem na všechny bezpečnostní aspekty.


Rychlé vyhledávání