AMIS*PACS Flex Server

Nová generace PACS vychází z ověřeného a v ČR rozšířeného řešení pro akvizici, archivaci a distribuci snímků v rámci jednoho i více zdravotnických zařízení a to v standardizovaném formátu DICOM. Systém PACS umožňuje snadné vyhledání, vyhodnocení a porovnání uložených dat, což ve výsledku vede k ekonomickým úsporám i k omezení radiační zátěže pacientů.

Naše řešení jsou škálována pro různé typy zdravotnických zařízení s ohledem na jejich velikost, požadavky, ale i ekonomické možnosti.

 

AMIS*PACS UniPACS

UniPACS je řešení bez kompromisů pro všestrannou práci s obrazovými zdravotnickými informacemi, určené pro nejsložitější nasazení ve středně velkých  zdravotnických zařízeních. Nabízí vše, co lze očekávat od našich PACS řešení: špičkový výkon, bezpečnost, robustnost. Plně certifikované řešení obsahuje vše od archivu, přes práci s worklisty, katalogizaci, až po vysokokapacitní redundantní úložiště.

 • Co UniPACS umožňuje
  UniPACS je universální PACSové řešení pro střední zdravotnická zařízení. Jedná se o řešení certifikované jako zdravotnický prostředek, které umožňuje plnohodnotně řešit veškerou problematiku zpracování, distribuce a dlouhodobé archivace veškeré obrazové zdravotnické dokumentace.
  Řešení dokáže komunikovat s řadou nejrozšířenějších radiologických systémů, nemocničních informačních systémů a s pomocí universálního rozhraní se zdravotnickou technikou (modality). Obrazové informace dokáže distribuovat s pomocí worklistů, katalogizovat, podepisovat a bezpečně archivovat na zálohovaném velkokapacitním úložišti. Jedná se o vysoce technologicky vyspělé řešení využívající nejmodernější trendy v oblasti zpracování obrazových informací ve zdravotnictví.
   
 • Pro koho je UniPACS určen
  UniPACS je určen pro střední zdravotnická zařízení. Jeho koncepce počítá s  masivním nasazením a objemem zpracovávaných dat.  Je vhodné pro krajské, oblastní a městské nemocnice, větší polikliniky, rozsáhlé sítě poskytovatelů zdravotní péče a velká diagnostická centra.
  Všude tam, kde se zpracovávají velké objemy obrazových dat, je UniPACS dokonalým řešením, které měřitelně urychluje práci s dokumentací, výrazně zvyšuje bezpečnost pacienta i forézní úroveň pacientské dokumentace.
 • Co UniPACS zvládne
  UniPACS je navržen tak, aby splnil i ty nejpřísnější požadavky na PACS řešení v nejnáročnějších provozech. Řešení se skládá jak z vysoce spolehlivého hardware včetně úložiště, tak z řady softwarových komponent v harmonickém celku. Aplikační software je certifikován jako zdravotnický prostředek. Obsahuje vše od komunikačních komponent (jiné informační systémy a přístroje) přes bezpečný archiv, worklisty, prohlížeče, redundantní vysokokapacitní úložiště, zálohovací aparát.
  Součástí řešení je i dodávka služeb: implementace, konfigurace prohlížecích stanic, připojení modalit, odborné konzultace a technická i uživatelská podpora.
 • Integrace a získávání dokumentace
  UniPACS je ihned a bez dodatečné a složité konfigurace připraven integrovat se plnohodnotně s řadou v ČR nejrozšířenějších radiologických systémů. To nesrovnatelně zkvalitní dostupnost zdravotních dat a zvýší jejich dohledatelnost a kvalitu. Mimo to dokáže UniPACS komunikovat s nepodporovanými systémy pomocí mezinárodního protokolu HL7 a českého protokolu DASTA.
  UniPACS je rovněž připraven na propojení s přístrojovou technikou (modalitami) pomocí mezinárodních komunikačních standardů. V rámci řešení UniPACS získáváte automaticky bezplatné připojení až 3 modalit.
 • Bezpečnost dat
  Řešení je postaveno tak, aby zabezpečovalo dlouhodobé a důvěryhodné úložiště obrazové dokumentace. Toho je docíleno pečlivě zvoleným a vysoce spolehlivým hardware, sofistikovaným software a řadou bezpečnostních prvků jako jsou přístupová práva, ochrana heslem, šifrování či perspektivně elektronické digitální podepisování a podobně.
 • Zprovoznění
  Dodávka řešení zahrnuje všechny komponenty a služby potřebné pro zprovoznění špičkového PACS řešení, aniž by bylo nutné dokupovat nebo vybírat další části. Součástí je profesionální implementace zahrnující jak instalaci, konfiguraci a zprovoznění, tak zaškolení obsluhy, připojení přístrojů a prohlížečů a v neposlední řadě podpora, která je po dobu celého jednoho roku poskytována zcela zdarma.

 
AMIS*PACS MiniPACS

MiniPACS je kompaktní a všestranné PACS řešení all-in-one (vše v jednom) určené všem  specialistům pracujícím s pacientskou obrazovou dokumentací.  Pomocí jediného řešení, které se jednoduše instaluje a intuitivně obsluhuje, můžete bezpečně archivovat, zpracovávat a prohlížet pacientskou obrazovou dokumentaci z libovolných zdrojů (přístroje, internet, CD…). Můžete tak mít řešení schopné dokumentaci získávat z přístrojové techniky nebo komunikovat s jinými pracovišti.  To vše v jediném přístroji, který stačí jednoduše zapojit a začít intuitivně používat!

 • Co MiniPACS umožňuje
  MiniPACS je zařízení Picture Archiving and Communication System (PACS) all-in-one určené ke krátkodobé a dlouhodobé bezpečné a certifikované archivaci obrazové zdravotnické dokumentace pacienta, k její distribuci a prohlížení. V jediném řešení získáte vhodný hardware i software pro úplnou a bezpečnou práci s obrazovou dokumentací pacienta, kterou tak můžete snadno získávat z přístrojové techniky, přijímat z internetu, archivovat, prohlížet či katalogizovat…
 • Pro koho je MiniPACS určen
  Kompaktní PACS řešení je určeno pro malá a středně velká zdravotnická zařízení včetně privátních specialistů a odborných ambulancí (radiolog, stomatolog, ortoped…), která jakýmkoli způsobem pracují s libovolnou obrazovou dokumentací pacienta. Protože řešení nevyžaduje žádné speciální znalosti k obsluze či instalaci nebo speciální vybavení, může jej používat bez obav lékař, sestra či radiolog i v nejmenším zdravotnickém zařízení. Řešení lze připojit k libovolným modalitám a přístrojové technice podporující protokol DICOM a lze jej integrovat s projektem ePACS.
 • Co dostanete v MiniPACSu
  Řešení obsahuje vše, co budete potřebovat pro základní práci s obrazovou dokumentací pacienta.
  Součásti řešení je pečlivě zvolený hardware kompaktních rozměrů, spolehlivé 1 TB velké úložiště obrazové dokumentace v krabičce, která není větší než běžný síťový externí disk, bezpečný archiv dokumentace, elektronické podepisování dokumentace, webový prohlížeč dokumentace, webová administrace řešení, vybavení pro připojení řešení k přístrojům a systému výměny obrazové dokumentace mezi zdravotnickým zařízením (ePACS).
  Řešení dále obsahuje podporu mezinárodního komunikačního protokolu DICOM a jeho součástí je i podpora produktu v délce 12 měsíců, zdarma připojení jedné modality a až tří prohlížecích stanic.
 • Integrace a získávání dokumentace
  Obrazovou dokumentaci můžete pomoci řešení stahovat přímo z přístrojové techniky, vyměňovat si ji s jiným zdravotnickým zařízením prostřednictvím projektu ePACS nebo jí nahrávat z externího počítače nebo CD, DVD nosičů. Řešení podporuje mezinárodní protokol pro výměnu obrazové dokumentace ve zdravotnictví DICOM.
 • Bezpečnost dat
  Řešení je postaveno tak, aby zabezpečovalo dlouhodobé a důvěryhodné úložiště obrazové dokumentace. Toho je docíleno pečlivě zvoleným a vysoce spolehlivým hardware, sofistikovaným software a řadou bezpečnostních prvků jako jsou přístupová práva, ochrana heslem, šifrování či perspektivně elektronické digitální podepisování a podobně.
 • Zprovoznění
  MiniPACS stačí jednoduše propojit s jinými přístroji, počítači nebo sítí a začít používat. Není nutné používání žádných externích drahých zařízení či software. Vše co budete potřebovat je již předinstalováno a připraveno.
 • Spolehlivost
  Neustálá dostupnost všech systémových funkcí je jeden z nejdůležitějších požadavků na systémy PACS.  Řešení je postaveno jako kompaktní celek, který odstraňuje problémy s nekompatibilitou a zranitelnou komunikací mezi různými produkty různých výrobců.

Rychlé vyhledávání