Bezpečnost

Bezpečnost informačních systémů, pokud je chápána odděleně, jako izolovaná bezpečnostní disciplína, ztrácí význam. Bezpečnost IS je součástí většiny nezávisle vyvíjejících se pracovních a bezpečnostních procesů uvnitř organizace nebo podniku a je tak silná, jako její nejslabší článek. Pokud jsou při zabezpečení IS v rámci dalších procesů využity bezpečnostní normy, nejlepší praxe a selský rozum, je zachován nebo zlepšen uživatelský komfort při účinné, zjednodušené a srozumitelné administraci a bezpečnostní správě.

Citlivou implementací zabezpečení IS, mj. s aplikací principu osobní odpovědnosti jednotlivce, může dojít ke snížení nesouladu jak mezi uživateli a pracovníky ICT, tak mezi pracovníky ICT a bezpečnosti IS. Přirozeně aplikované zabezpečení IS pak zajišťuje vyšší dostupnost služeb, a důvěrnost dat a podílí se nezanedbatelným způsobem na udržení dobrého jména organizace nebo konkurenceschopnosti podniku na trhu.

 • Vlastní produkty

  Vyvíjíme, vyrábíme a implementujeme vlastní technologie, speciální bezpečnostní HW i SW, včetně národních kryptografických prostředků. Implementujeme vybrané bezpečnostní technologie třetích stran. Více »
 • Utajované informace

  S.ICZ a. s., dceřiná společnost ICZ prověřená Národním bezpečnostním úřadem ČR (NBÚ) pro styk s utajovanými informacemi do stupně utajení „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ včetně. Nabízíme komplexní služby v oblasti ochrany utajovaných informací. Navrhujeme architektury zabezpečených informačních systémů pro zpracování utajovaných informací, zajišťujeme jejich technická řešení, nasazení, konfiguraci, bezpečnostní dokumentaci, systémovou podporu i servisní práce. Nedílnou součástí našich aktivit je i vývoj bezpečnostních produktů a bezpečnostních aplikací pro oblast ochrany utajovaných informací. V rámci programu vědy a výzkumu S.ICZ vyvíjí a vyrábí, ve spolupráci s NBÚ, národní kryptografické hardwarové a softwarové prostředky, které následně implementuje. Více »
 • Bezpečnostní integrace

  Bezpečnostní integrace není obvykle jen dodávka jednotlivých bezpečnostních komponent či technologií. Jedná se převážně o individuální komplexní řešení zabezpečení informačních a komunikačních systémů s aplikací norem a nejlepší praxe pro zvýšení zabezpečení informací. Samozřejmostí je zachování nebo zlepšení uživatelského komfortu při účinné, jednoduché a srozumitelné administraci a bezpečnostní správě. Více »
 • Řízení bezpečnosti informací (ISMS)

  Propojováním informačních systémů do větších celků roste také jejich zranitelnost. Objevují se rizika jako je ztráta dat, vyzrazení obchodního tajemství nebo nefunkčnost systému, která mohou ohrozit chod a rozvoj organizace. Proto se jedním z klíčových úkolů managementu každé organizace stává zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací. Více »
 • Správa identit a řízení přístupu

  Informační systémy uchovávají cenné informace, které musí být nedostupné pro nepovolané avšak snadno přístupné oprávněným. V organizacích také přibývá uživatelů pracujících s neustále narůstajícím počtem aplikací a datových zdrojů a také i přístupů k těmto aplikacím a datovým zdrojům (zejména vzdálených). Tím se zvyšují potřeby vedoucí k zajištění efektivní správy identit, používání silných metod autentizace a řízení přístupu. Více »
 • Důvěryhodná výpočetní základna

  Důvěryhodná výpočetní základna® (DVZ) vychází z požadavků pro řízení bezpečnosti informací a zahrnuje řešení pro zabezpečení virtualizace, serverů, pracovních stanic, mobilních zařízení a programového vybavení ve vazbě na adresářové služby, na Bezpečnou komunikační infrastrukturu a na řešení správy identit a řízení přístupu. Jejím vybudováním vzniká zabezpečená a spolehlivá platforma pro současné i nové informační systémy a pro jejich další rozvoj. Více »
 • Virtualizace a Cloud computing

  Na virtualizaci a Cloud computing, které výrazným způsobem zvyšují efektivitu provozu informačních technologií, jsou z pohledu řízení informační bezpečnosti kladeny obdobné požadavky na jejich zabezpečení jako na ostatní součásti provozovaných informačních technologií. Důvěryhodná výpočetní základna®proto zahrnuje i tuto oblast informačních technologií a zabývá se zabezpečením samotné virtualizace i aspekty řízení bezpečnosti informací pro Cloud computing, zejména v oblasti privátního cloudu. Více »
 • Provozní bezpečnost

  Vzhledem k neustálému vývoji hrozeb, zranitelností a rizik nestačí pro trvalé zajištění informační bezpečnosti jednorázové zavedení bezpečnostních opatření. Na řízení bezpečnosti je třeba nahlížet jako na trvalý proces, který na úrovni provozu vyžaduje nejen trvalou údržbu a aktualizaci systémů, ale také například okamžitou reakci na bezpečnostní incidenty. Více »

Úspěšné zakázky

Housing spisové služby pro malé městské části hlavního města Prahy

V roce 2003 zakoupil Magistrát hlavního města Prahy v rámci celoměstského projektu multilicenci…

Více »

Další Případové studie »

Certifikáty

 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 27001
 • ISO/IEC 20000-1

Rychlé vyhledávání